Samling: Erfaren

Her finner du disc golf discer for deg som har spilt en stund, mestrer de alle fleste kastene og som kaster over 90 meter. Alle discene i denne kategorien kan brukes av hvem som helst, men det er deg som kjenner deg igjen i denne beskrivelsen som vil kunne utløse det fulle potensialet i dem.