Samling: Midrange

I denne kategorien finner du disc golf discer med speed 4 til 5, kategorisert som en midrange.