Hva betyr tallene på disken?

Hva betyr tallene på disken?

På de fleste disker står det opplyst noen tall. Hva betyr disse tallene og hvordan forholder man seg til dem? I denne raske guiden forteller vi hva de betyr, hva du kan bruke dem til og hvordan du burde forholde seg til dem.

Vi har tatt utgangspunkt i et høyrehendt backhand-kast i denne guiden.

Hva betyr tallene?

Speed Glide Turn Fade
9 5 -1 2

 

I tabellen over har vi eksemplifisert hvordan tall på en disk kan se ut. Normalt står bare tallene opplyst, derfor har vi lagt til en rad over der vi forteller hva tallet representerer. Fra venstre mot høyre, representerer tallene speed, glide, turn, og fade.

Speed

Det er en vanlig misforståelse at et høyt tall for speed betyr at disken går langt. Det avhenger av dem som kaster den, for tallet representerer nemlig hvilken hastighet disken kan kastes i for at den skal bevare flyveegenskapene sine. Fra eksempelet over så tåler denne disken 9 i hastighet for at den skal ha -1 i turn. Kastes den hardere vil disken få mer turn og kasten den svakere vil den få mindre turn.

Glide

Dette tallet sier noe om diskens evne til å bygge lengde før den avslutter ferden. Kastet riktig så vil en disk med mye glide gå rett lenge før fade slår inn. En disk med liten glide vil fade raskere.

Turn

Tallet for turn opplyses ofte med et minustegn foran. Desto lavere dette tallet er, desto mer vil disken svinge høyre på et backhand-høyrehendt kast og desto høyere tallet er, desto mindre vil den svinge høyre. En disk med -4 i turn vil svinge kraftig mot høyre, mens en med 0 eller -1 i turn vil svinge lite mot høyre.

Fade

Det siste tallet forteller noe om fade i disken og representerer hva som skjer mot slutten når disken mister hastigheten sin. Et høyt tall her vil bety at disken svinger mye mot venstre og et lavt tall vil bety at den svinger lite mote slutten. For eksempel vil en disk med 4 i fade svinge svært kraftig, mens en disk med 1 i fade vil bare svinge litt.

Eksempler på hva du kan bruke disse tallene til

Dessverre er det slik at disse tallene ikke alltid er til å stole på. Det finnes ganske store forskjeller mellom hva produsenter mener om hva tallene burde være. Den største forskjellen finner vi på tallet for turn der -1 for en produsent kan være -3 for den andre og motsatt. Med det sagt er de akkurat uniforme nok til at de gir en verdi for oss som skal kaste dem.

#1 - Kjøpe disker tilpasset ditt nivå

Vi har laget en guide der vi forklarer hvordan du velger disker. Når du har funnet ditt nivå og hva du er flink til gjelder det å finne disker som passer deg. Et eksempel er at om du liker å kaste på anhyzer, så vil det være lurt å velge disker uten for mye turn og med en viss grad av fade. Et annet eksempel er om du er nybegynner eller liker å kaste på hyzer så vil du gjøre lurt i å se etter disker med litt mer turn og mindre fade.

#2 - Tilpassing til værforhold

Om det blåser mye ute blir det viktigere å velge riktig disk fra baggen. En disk med mye turn vil bli mer stabil i medvind og mindre stabil i motvind. Dette relaterer til det vi snakket om tidligere om hvilke hastigheter en disk tåler. En disk vil få mindre spinn / færre rotasjoner i medvind og mer spinn / flere rotasjoner i motvind. Det lønner seg derfor å velge disker med mer fade i motvind og mer turn i medvind.

Hvordan forholde seg til tallene?

Det korte svaret er; med en klype salt. Etterhvert som du får mer erfaring, vil du oppleve å få en følelse av hva de forskjellige tallene betyr for deg. Et personlig eksempel er at for meg så representerer Clash Steady Cookie tallene 7-5-0-2 for meg, mens en Star Teebird som har samme tall fra fabrikk representerer 7-5-(-1)-2 for meg. Dette kan du kun tilegne deg med erfaring og er ofte kun relevant for erfarne spillere.

Vi anbefaler derfor å forholde seg til at tallene som står på diskene er “riktige” og gjøre personlige tilpasninger etterhvert som du får mer erfaring.

Tilbake til blogg